InnoAMB és la plataforma d´impuls i suport a la innovació de ´àrea metropolitana de Barcelona.  Està previst que aquest programa sigui una xarxa d´impuls i suport a la innovació  la qual ha de facilitar l´accès als recursos i serveis d´innovació metropolitans.

Un altre dels objectius del programa es donar suport a la difusió de projectes i activitats del territori en l´àmbit de la innovació: noves start-ups, activitats i formació per a emprenedors socials i sobretot la promoció del talent jove,  tant d´estudiants de formació professional com universitaris en situació d´atur,  a fi d´apropar-los al teixit empresarial metropolità i donar resposta i suport al llançament dels seus projectes innovadors.