La Fundació BCN Formació Professional, el Circuit de Catalunya i l´AMB aposten per visibilitzar el talent de l´FP a per mitjà del projecte “Entra al Circuit de la Innovació amb l´FP”.

Des de l´AMB contruibuïm a difondre aquesta iniciativa, la qual pretèn promoure la innovació oberta com a procès metodològic d´alt valor afegit, així com visibilitzar i promocionar els centres d´FP i el professorat implicat.

El projecte planteja una serie de reptes als centres en tres fases:

1ª fase: Llançament de la convocatòria i presentació d´idees.

2ª fase: Tallers de creativitat i exploració.

3ª fase: Resolució del concurs.

Al curs 2017-18 han estat seleccionats els següents equips:

1. Repte: Accions de millora del restaurant del Circuit. Potenciar la seva visibilització, la seva imatge i l’oferta gastronòmica:

Institut Ausiàs March – CFGS Desenvolupament d´Aplicacions Multiplataforma
Institut Vall d’Hebron – CFGS d’Assistència a Direcció
Escola Santíssima Trinitat – CFGS Administració i Finances

2. Repte: Fomentar accions per millorar la sostenibilitat (mediambiental, en mobilitat, etc.) del Circuit:

Escola Tècnico-Professional Xavier – CFGS Comerç Internacional
La Salle Barceloneta – CFGM d’Activitats Comercials
Escola Joan Pelegrí – CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

3. Repte: Millorar la visibilització, l’otpimització de recursos i l’aprofitament del Circuit per al públic visitant, especialment en les poblacions més properes:

Salesianes de Sarrià – CFGS Administració i Finances
Escola Santissima Trinitat – CFGS Administració i Finances
Centre López Vicuña – CFGS de Màrqueting i Publicitat

Font: FundacióBCN Formació Professional