El projecte InnolabAMB té com a principal objectiu al llarg del curs 2018-19 apropar les empreses als centres educatius de Formació Professional de l´àrea metropolitana de Barcelona a fi de generar oportunitats pels joves, estimular les seves competències educatives i millorar la transferència de valor entre els centres d’FP i les empreses.

Les empreses proposen reptes i els estudiants hi responen amb idees innovadores

El projecte està previst que segueixi 4 fases:

a) Definició de reptes 

Es defineixen reptes interns i territorials per generar noves oportunitats compartint noves experiències i eines d´innovació.

b) Idees- creativat

Es porten a terme tallers de creativitat i resolució de problemes amb els alumnes, així com visites d’aprenentatge, tallers de creativitat  i per últim la construcció de nous prototips.

c) Generació de projectes

En aquesta fase es passa de la idea al model de negoci, rebent suport de mentors i experts externs. La presentació de projectes culmina amb un acte obert de presentació dels projectes

d) Llançament i acompanyament

En aquesta fase està previst l’acompanyament empresarial dels projectes, així com la possibilitat de que es pugui apadrinar o acmpanyar directament algun dels projectes, amb la finalitat de que tinguin continuïtat.

Innolab 2016